Live Chat
Back to Top

Kebijakan privasi JFDBET

Di sini di JFDBET, kami berkomited untuk menjaga kerahsiaan data peribadi pelanggan kami. Ini termasuk bersikap terbuka, jelas, dan telus mengenai maklumat dan data yang telah kami kumpulkan daripada pengguna laman web kami. Harap dimaklumkan bahawa dengan menggunakan laman web dan / atau dengan mengemukakan data peribadi anda kepada kami, anda bersetuju dengan penggunaan maklumat peribadi seperti yang telah dijelaskan dalam Dasar Privasi ini. Anda juga dinasihati untuk membaca Dasar Privasi ini dengan teliti supaya anda mendapat pemahaman yang lebih jelas dan tepat mengenai cara maklumat peribadi anda dikumpulkan dan dikendalikan oleh kami. Anda juga mengakui bahawa penggunaan internet tidak sepenuhnya selamat dan atas sebab ini, kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang data peribadi yang dipindahkan dari anda atau kepada anda melalui internet. Walaubagaimanapun, kami janji untuk berusaha menggunakan usaha yang praktikal dan sesuai untuk melindungi data peribadi anda.

 • Definisi
  • Syarikat bermaksud JFDBET dan / atau anak syarikat dan syarikat bersekutu.
  • Data Peribadi boleh merangkumi (tetapi tidak terbatas pada) nama, usia, jantina, tarikh lahir, nombor telefon, alamat e-mel, komen, maklumat atau pakej yang telah anda daftarkan, maklumat kad kredit, sejarah transaksi dan lain-lain yang telah dan mungkin telah dikumpulkan, diproses dan dikendalikan oleh Syarikat dari semasa ke semasa.
 • Tujuan pemprosesan. Syarikat boleh memproses Data Peribadi anda untuk tujuan berikut:
  • Untuk memproses permohonan anda.
  • Untuk berkomunikasi dengan anda melalui SMS, panggilan telefon, sembang langsung, e-mel, dan / atau yang lain yang sesuai
   saluran komunikasi.
  • Untuk menjawab soalan atau komen anda.
  • Untuk menyediakan perkhidmatan, kemudahan, atau program yang mungkin anda minta.
  • Untuk tujuan pentadbiran.
  • Untuk memberitahu anda mengenai sebarang perubahan pada perkhidmatan, kemudahan, atau program kami yang mungkin mempengaruhi anda.
  • Untuk mempromosikan dan memasarkan perkhidmatan, kemudahan, atau program yang, atau mungkin ditawarkan oleh Syarikat kepada anda
   dari semasa ke semasa.
  • Untuk tujuan lain yang difikirkan wajar oleh Syarikat.
  • Untuk mengesahkan Data Peribadi anda untuk menjalankan pemeriksaan keselamatan atau kewangan.
  • Untuk pencegahan, pengesanan, dan / atau perlindungan penipuan.
  • Membantu dan memberikan maklumat yang relevan kepada pihak berkuasa. Sekiranya anda tidak mahu memberikan Data Peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan di atas, kami berhak untuk menolak permintaan anda untuk menggunakan laman web kami.
 • Pendedahan. Untuk tujuan yang dinyatakan di sini, Syarikat boleh berkongsi dengan Data Peribadi anda untuk:
  • Entiti lain dalam Syarikat
   Pembekal perkhidmatan pihak ketiga Syarikat.
  • Penyedia pihak ketiga mungkin dilibatkan oleh Syarikat untuk mendapatkan sokongan seperti (tetapi tidak terhad kepada) memproses atau menyelesaikan transaksi dalam talian anda, mengekalkan akaun dalam talian anda, dan sokongan teknikal.
  • Sesiapa di bawah tanggungjawab kerahsiaan kepada Syarikat.
 • Hak Anda
  • Anda berhak untuk diberitahu tentang bagaimana kami menggunakan data peribadi anda.
  • Anda berhak mendapat akses (menerima salinan) ke data peribadi anda.
  • Anda berhak untuk membetulkan (membetulkan) sebarang data peribadi yang dimiliki oleh syarikat anda.
  • Anda berhak untuk menghapus data peribadi anda apabila Syarikat tidak lagi mempunyai alasan yang baik untuk memprosesnya.
  • Anda berhak untuk mengehadkan pemprosesan jika anda tidak mahu menerima komunikasi pemasaran daripada Syarikat JFDBET.
 • Kemas kini
  • Syarikat boleh mengemas kini syarat dalam Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa, apabila diperlukan.
  • Segala perubahan atau kemas kini yang dibuat akan diposkan di halaman ini dan semakan tersebut akan berkuatkuasa serta-merta.
  • Anda digalakkan untuk mengkaji Dasar Privasi ini secara berkala dan anda bersetuju bahawa adalah tanggungjawab anda sendiri untuk terus mengemas kini.
  • Penggunaan berterusan perkhidmatan JFDBET oleh anda akan dianggap sebagai penerimaan syarat yang dikemas kini.